Ne edukojmë!

Për praktikën tonë të orientuar drejt cilësisë për shëndetin e grave në HH-Rahlstedt (në qendrën tregtare Rahlstedt Center)
Kërkojmë një person të përkushtuar, miqësor dhe të besueshëm me dashuri për njerëzit.

Trajnimi për t’u bërë asistent mjekësor zhvillohet në baza të dyfishta dhe zgjat tre vjet . Kjo do të thotë që gjatë tre viteve ju alternoni shkollën profesionale dhe mësimin praktik.
Mësimet e shkollës profesionale zhvillohen në ditë të caktuara të javës ose në blloqe. Atje, kursantëve u mësohen të gjitha bazat teorike që u nevojiten për punën e tyre si asistent mjekësor – nga standardet higjienike gjatë trajtimit deri tek aplikimi korrekt i masave të ndihmës së parë në rast urgjence.
https://www.aerztekammer-hamburg.org/mfa.html

Ju do të merrni trajnime në mjekësinë më moderne të grave dhe mjekësinë estetike.
Ne ofrojmë një vend pune të larmishëm në një ekip praktike të mirë-koordinuar, të gëzuar dhe miqësor që kujdeset për shëndetin e grave.

Orari i rregulluar i punës, shpërblim mbi standardin, punë e larmishme, e pavarur dhe shpirt i mirë ekipor. Ne do të mbulojmë shpenzimet tuaja të transportit HVV.

Mezi presim të marrim aplikimin tuaj.

drczugalinski@frauenarzt-rahlstedt.de