Mine damer og herrer,

Beskyttelsen af dine personlige data har meget høj prioritet hos praksis for gynækologi og prænatal diagnostik Dr. Maciej P. Czugalinski og Hartmut W. Klein. I overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) informerer vi dig i den følgende privatlivspolitik om typen, omfanget og formålet med dataindsamling samt datalagring eller videresendelse af dine data. Dine databeskyttelsesrettigheder er også forklaret her.

Privatlivspolitik

1. Databeskyttelse i overblik
Generel information

De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, som du kan identificeres personligt med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet “Oplysninger om den dataansvarlige” i denne privatlivspolitik.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personlige data. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsudbydere

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd evalueres statistisk. Det sker hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende privatlivspolitik.

2. Hosting
IONOS

Vi hoster vores hjemmeside hos IONOS SE. Udbyderen er IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (herefter: IONOS). Når du besøger vores hjemmeside, registrerer IONOS forskellige logfiler, herunder dine IP-adresser. Detaljer kan findes i IONOS’ privatlivspolitik: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Brugen af IONOS er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre, at vores hjemmeside vises så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger
Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne privatlivspolitik.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål det gøres.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission over internettet (f.eks. når man kommunikerer via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Note om det ansvarlige organ

Den ansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er

Dr. Maciej P. Czugalinski og Hartmut W. Klein

Telefon: 040 677 80 71
E-mail: info@frauenarzt-rahlstedt.de

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Varighed af opbevaring

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, vil dine personlige data forblive hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at gemme dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil sletning finde sted, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generel information om det juridiske grundlag for databehandling på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. a GDPR og art. 9 para. 2 lit. a GDPR, for så vidt som særlige kategorier af data i henhold til art. 9 stk. 1 GDPR behandles. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedens fingeraftryk), udføres databehandlingen også på grundlag af § 25, stk. 1, i GDPR. 1 TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen, behandler vi dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. b GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af art. 6 para. 1 liter. c GDPR. Databehandlingen kan også være baseret på vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 liter. f DSGVO skal udføres. Oplysninger om de relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Note om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi vil gerne påpege, at disse lande ikke kan garantere et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU. For eksempel er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere personlige data til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) kan behandle, analysere og permanent gemme dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE VÆGTIGE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING, HVILKET OMFATTER PROFILERING I DET OMFANG, DET ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2 I GDPR).

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse. Retten til at appellere eksisterer, uden at det berører andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og korrektion

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om persondata.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Du kan til enhver tid kontakte os med dette formål. Retten til begrænsning af behandling findes i følgende tilfælde:

 • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe gennemgangen varer, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses.
 • Hvis behandlingen af dine personlige data var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for at slette dem.
 • Hvis du gør indsigelse i henhold til art. 21 stk. 1 GDPR, skal der findes en balance mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – bortset fra opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata offentliggjort i forbindelse med aftrykspligten til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af dette websted forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.

4. dataindsamling på denne hjemmeside
Småkager

Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og beskadiger ikke din enhed. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din slutenhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din enhed, når du besøger vores hjemmeside (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden.

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR. 1 liter. f GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af nødvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du informeres om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

I det omfang cookies anvendes af tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, vil vi informere dig separat om dette i forbindelse med denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

Serverens logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt styresystem
 • Henvisnings-URL
 • Værtsnavn på den computer, der har adgang
 • Tidspunkt for serveranmodningen
 • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 para. 1 liter. b GDPR, for så vidt som din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis dette er blevet anmodet om.

Vi opbevarer de data, du angiver i kontaktformularen, indtil du beder om at få dem slettet, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med opbevaringen ikke længere er relevant (f.eks. efter opfyldelse af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle personlige data (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 para. 1 liter. b GDPR, for så vidt som din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis dette er blevet anmodet om.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagringen ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

5. Sociale medier
Plugins til sociale medier med Shariff

Plugins fra sociale medier bruges på denne hjemmeside (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Du kan som regel genkende plugins på de respektive sociale mediers logoer. For at sikre databeskyttelse på denne hjemmeside bruger vi kun disse plugins sammen med den såkaldte “Shariff”-løsning. Denne applikation forhindrer de plugins, der er integreret på dette websted, i at overføre data til den respektive udbyder, når du først går ind på webstedet.

Først når du aktiverer det pågældende plugin ved at klikke på den tilsvarende knap, oprettes der en direkte forbindelse til udbyderens server (samtykke). Så snart du aktiverer plugin’et, modtager den respektive udbyder oplysninger om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget ind på din respektive sociale mediekonto (f.eks. Facebook), kan den respektive udbyder tildele besøget på denne hjemmeside til din brugerkonto.

Aktivering af plugin’et udgør et samtykke i henhold til art. 6, stk. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

Facebook-plugins (Like & Share-knap)

Plugins fra det sociale netværk Facebook er integreret på denne hjemmeside. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

Du kan genkende Facebook-plugins på Facebook-logoet eller “Like”-knappen på denne hjemmeside. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøger denne hjemmeside, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin’et. Facebook modtager derved information om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebooks “Like-knap”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af denne hjemmeside til din Facebook-profil. Det gør det muligt for Facebook at forbinde dit besøg på denne hjemmeside med din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Yderligere oplysninger om dette kan findes i Facebooks privatlivspolitik på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne forbinde dit besøg på denne hjemmeside med din Facebook-brugerkonto, bedes du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

Brugen af Facebook-plugins er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed på sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

I det omfang personoplysninger indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og overførsel af dem til Facebook. Den behandling, der udføres af Facebook efter videresendelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, blev fastlagt i en aftale om fælles behandling. Teksten til aftalen kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse, når du bruger Facebook-værktøjet, og for sikker implementering af værktøjet på vores hjemmeside i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook-produkter. Du kan gøre de registreredes rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook, direkte over for Facebook. Hvis du gør dine rettigheder som registreret gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-plugin

Funktioner fra Twitter-tjenesten er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. Ved at bruge Twitter og funktionen “Re-Tweet” bliver de hjemmesider, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt for andre brugere. Data overføres også til Twitter. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Twitters brug af dem. Yderligere oplysninger om dette kan findes i Twitters privatlivspolitik på: https://twitter.com/de/privacy.

Brugen af Twitter-pluginet er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed på sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du kan ændre dine databeskyttelsesindstillinger på Twitter i kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings.

Instagram-plugin

Funktionerne i Instagram-tjenesten er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på denne hjemmeside til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Det gør det muligt for Instagram at forbinde dit besøg på denne hjemmeside med din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Instagrams brug af dem.

Dataene gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed på sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis personoplysninger indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og overførsel af disse til Facebook eller Instagram. Den behandling, der udføres af Facebook eller Instagram efter videresendelse, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, blev fastlagt i en aftale om fælles behandling. Teksten til aftalen kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at levere databeskyttelsesoplysningerne, når du bruger Facebook- eller Instagram-værktøjet, og for den sikre implementering af værktøjet på vores hjemmeside i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook- og Instagram-produkter. Du kan gøre registreredes rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook eller Instagram, direkte over for Facebook. Hvis du gør dine rettigheder som registreret gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Yderligere oplysninger om dette kan findes i Instagrams privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analyseværktøjer og reklame
IONOS WebAnalytics

Denne hjemmeside bruger analysetjenesterne fra IONOS WebAnalytics (herefter: IONOS). Udbyderen er 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. Som en del af analyserne med IONOS kan besøgendes antal og adfærd (f.eks. antal sidevisninger, varighed af et besøg på hjemmesiden, afvisningsprocent), besøgendes kilder (dvs. hvilken side den besøgende kommer fra), besøgendes placering og tekniske data (browser- og operativsystemversioner) analyseres. Til dette formål gemmer IONOS især følgende data:

 • Referrer (tidligere besøgt hjemmeside)
 • anmodet om webside eller fil
 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt styresystem
 • Anvendt enhedstype
 • Tidspunkt for adgang
 • IP-adresse i anonymiseret form (bruges kun til at bestemme, hvor der er adgang)

Ifølge IONOS er dataindsamlingen fuldstændig anonymiseret, så den ikke kan spores tilbage til individuelle personer. Cookies gemmes ikke af IONOS WebAnalytics.

Dataene gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den statistiske analyse af brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om dataindsamling og -behandling af IONOS WebAnalytics kan findes i IONOS’ privatlivspolitik på følgende link:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

WordPress-statistik

Denne hjemmeside bruger “WordPress Statistics” til statistisk at analysere besøgendes adgang. Udbyderen er Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland, hvis moderselskab er baseret i USA.

WordPress Statistics bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). WordPress Statistics registrerer logfiler (referrer, IP-adresse, browser osv.), hvor de besøgende kommer fra (land, by), og hvilke handlinger de har foretaget på webstedet (f.eks. klik, visninger, downloads) til analyseformål. De oplysninger, der indsamles på denne måde om brugen af dette websted, gemmes på servere i USA. Din IP-adresse anonymiseres efter behandling og før opbevaring.

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på Art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://automattic.com/de/privacy/.

WP-statistik

Denne hjemmeside bruger analyseværktøjet WP Statistics til statistisk at analysere besøgendes adgang. Udbyderen er Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE(https://veronalabs.com).

Med WP Statistics kan vi analysere brugen af vores hjemmeside. WP Statistics registrerer bl.a. logfiler (IP-adresse, referrer, anvendt browser, brugerens oprindelse, anvendt søgemaskine) og handlinger, som besøgende på hjemmesiden har foretaget på siden (f.eks. klik og visninger).

De data, der indsamles med WP Statistics, gemmes udelukkende på vores egen server.

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på Art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Vi har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærd for at optimere både vores hjemmeside og vores annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Goolge Analytics

Dette websted bruger tjenesten “Google Analytics”, som leveres af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) for at analysere brugernes brug af hjemmesiden. Tjenesten bruger “cookies” – tekstfiler, der gemmes på din slutenhed. De oplysninger, der indsamles af cookies, sendes normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

IP-anonymisering anvendes på denne hjemmeside. Brugernes IP-adresser afkortes inden for EU’s medlemslande og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Denne afkortning fjerner den personlige reference til din IP-adresse. Som en del af aftalen om ordredataaftalen, som webstedsoperatørerne har indgået med Google Inc. Hvis du har indgået en kontrakt med os, bruger vi de indsamlede oplysninger til at analysere brugen af webstedet og webstedsaktivitet og levere tjenester i forbindelse med internetbrug.

Du har mulighed for at forhindre lagring af cookies på din enhed ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. Der er ingen garanti for, at du vil kunne få adgang til alle funktioner på denne hjemmeside uden begrænsninger, hvis din browser ikke tillader cookies.

Du kan også bruge et browser-plugin til at forhindre, at de oplysninger, der indsamles af cookies (herunder din IP-adresse), sendes til Google Inc. og transmitteret af Google Inc. blive udnyttet. Følgende link fører dig til det tilsvarende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Her kan du finde yderligere oplysninger om Google Inc.s brug af data: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

[google_analytics_optout] Klik her for at slå Google Analytics fra [/google_analytics_optout]

7. nyhedsbrev
Data til nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

De data, der indtastes i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, behandles udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, e-mailadressen og dens brug til at sende nyhedsbrevet, for eksempel via linket “afmeld” i nyhedsbrevet. Lovligheden af den databehandling, der allerede er udført, forbliver upåvirket af annulleringen.

De data, du giver os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os eller udbyderen af nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, og slettes fra distributionslisten for nyhedsbrevet, når du afmelder dig nyhedsbrevet, eller når formålet ikke længere er relevant. Vi forbeholder os ret til at slette e-mailadresser fra vores nyhedsbrevliste efter eget skøn inden for rammerne af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 liter. f GDPR til at slette eller blokere dine data.

Data, der gemmes af os til andre formål, forbliver upåvirket af dette.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste, hvis det er nødvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og sammenkøres ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Opbevaring på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

8. Plugins og værktøjer
YouTube

Denne hjemmeside indlejrer videoer fra YouTube-hjemmesiden. Operatøren af hjemmesiden er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Når du besøger en af vores hjemmesider, hvor YouTube er integreret, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Det fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt.

YouTube kan også gemme forskellige cookies på din enhed eller bruge sammenlignelige teknologier til at genkende dig (f.eks. enhedsfingeraftryk). På den måde kan YouTube få oplysninger om besøgende på denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges bl.a. til at registrere videostatistik, forbedre brugervenligheden og forhindre forsøg på svindel.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Brugen af YouTube sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata kan findes i YouTubes privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokal hosting)

Dette websted bruger såkaldte webfonts fra Google til standardiseret visning af skrifttyper. Google-skrifttyperne er installeret lokalt. Der oprettes ikke forbindelse til Googles servere.

Yderligere oplysninger om Google Web Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Web Fonts med det formål at standardisere visningen af skrifttyper. Når du åbner Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsercache for at vise tekster og fonte korrekt.

Brugen af Google Maps sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wordfence

Vi har integreret Wordfence på denne hjemmeside. Udbyderen er Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (i det følgende kaldet Wordfence).

Wordfence bruges til at beskytte vores hjemmeside mod uønsket adgang eller ondsindede cyberangreb. Til dette formål opretter vores hjemmeside en permanent forbindelse til Wordfence-serverne, så Wordfence kan sammenligne sine databaser med de adgange, der foretages på vores hjemmeside, og blokere dem om nødvendigt.

Brugen af Wordfence er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Hjemmesidens operatør har en legitim interesse i at beskytte sin hjemmeside så effektivt som muligt mod cyberangreb. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Doctolib – Online aftaleplanlægning

For at lave aftaler bruger vi online kalendertjenester og online tjenester til at lave aftaler på vores hjemmeside, der leveres af Doctolib GmbH, Mehringdamm 51, 10961 Berlin, som du kan få adgang til via de tilsvarende links.

Formålet er at administrere aftaler på vegne af patienter eller deres pårørende, at administrere aftaler lavet af sundhedspersonale via deres kalendere, at organisere praksis eller sundhedsfaciliteter osv.

Når du bruger Doctolib-tjenesten, indsamles og gemmes følgende personlige data:

 • Efternavn, fornavn, pigenavn
 • Fødselsdato,
 • Fødselssted
 • Mobiltelefon
 • Telefon fastnet
 • E-mail-adresse
 • Køn, årsag til aftale med sundhedspersonalet, behandlerens speciale, hyppighed af aftaler. Aftalens placering; aftalens status (afventende, udløbet, aflyst, bekræftet),
 • Udnævnelses-ID

Opbevaringsperioden er 3 år, startende fra den sidste aftale i tilfælde af manglende brug af brugerkontoen ELLER indtil brugeren anmoder om annullering. I tilfælde af profiler, der er oprettet på vegne af pårørende og tildelt til flere brugerkonti, resulterer sletningen af en brugerkonto ikke i sletning af den pårørendes profil fra de andre brugerkonti, som den er tildelt til.

Yderligere oplysninger kan findes i Doctolibs privatlivspolitik, som du kan få adgang til her:

https://res.cloudinary.com/doctolib/image/upload/v1608627382/legal/Privacy_Policy_Patients_DE.pdf

Brug af webskrifttyper

Der bruges eksterne skrifttyper, Google Fonts, på disse internetsider. Google Fonts er en tjeneste fra Google Inc. (“Google”). Disse webfonte integreres via et serveropkald, som regel en Google-server i USA. Det fortæller serveren, hvilke af vores internetsider du har besøgt. IP-adressen på browseren på slutenheden hos den besøgende på denne hjemmeside gemmes også af Google. Du kan finde flere oplysninger i Googles privatlivspolitik, som du kan tilgå her:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Links til tredjepartswebsteder

Vores onlinetilbud indeholder links til andre udbyderes hjemmesider. Vi har ingen indflydelse på, om disse udbydere overholder de lovpligtige databeskyttelsesbestemmelser. Du bør derfor altid tjekke de databeskyttelseserklæringer, der tilbydes. I forbindelse med videreudviklingen af vores internetsider og implementeringen af nye teknologier kan det også blive nødvendigt med ændringer i denne databeskyttelseserklæring. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt genlæser denne privatlivspolitik.

Kilde: https://www.e-recht24.de + tilføjelser