Nadruk

Informacje zgodnie z §5 TMG (Telemediengesetz)

Praktyka w zakresie ginekologii i diagnostyki prenatalnej
Dr Maciej P. Czugaliński i Hartmut W. Klein
Spółka partnerska

Schweriner Street 10
22143 Hamburg

Kontakt:
Telefon: 040 677 80 71
Fax: 320 345 71
E-mail: info@frauenarzt-rahlstedt.de

Prawniczy tytuł zawodowy:
Lekarze
Specjaliści w dziedzinie ginekologii i położnictwa
Członkowie Hamburskiego Stowarzyszenia Medycznego

Odpowiedzialny organ nadzorczy:
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg,
Humboldstr. 56, 22083 Hamburg

Właściwa komora:
Hamburskie Stowarzyszenie Medyczne,
Humboldtstr. 56, 22083 Hamburg
www.aerztekammer-hamburg.de
Nasi lekarze otrzymali tytuł zawodowy nadany przez Republikę Federalną Niemiec.

Regulamin zawodowy:
Regulamin zawodowy Hamburskiego Stowarzyszenia Medycznego

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 5 TMG
Dr. n. med. Maciej P. Czugaliński, MD

Projektowanie stron internetowych, w tym. Prawa autorskie:
Dr. n. med. Maciej P. Czugaliński, MD

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/Uniwersytecka komisjaarbitrażowa
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką komisją arbitrażową.